PŘIHLÁŠKA DO FEDERACE

.

Přihlášku do ČMFNW zašlete na INFO@CMFNW.CZ.

Je třeba poslat tyto nacionály: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail případně www stránky.

Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem obeznámen/a se Stanovami Českomoravské federace Nordic Walking, respektuji jejich plné znění a budu se jimi řídit.

Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Českomoravskou federací Nordic Walking (dále jen ČMFNW) v souvislosti s mým členstvím a činností v ČMFNW. Tyto údaje je ČMFNW oprávněna evidovat i po ukončení mého členství v ČMFNW. Beru na vědomí, že ČMFNW vede evidenci členů podle zák. č. 101/2000 Sb.

Akceptuji, že do 14 dnů po odeslání přihlášky uhradím členský příspěvek pro rok 2020 ve výši
600 Kč na č.ú. 268691981/0300. Beru na vědomí, že pokud tak neučiním, bude moje přihláška vyřazena z databáze.

.

Ještě nejste členem?

Výhodný partnerský program, školení se slevou, odborné články a mnohem více pro členy!

ON-LINE PŘIHLÁŠKA
zeleninaPřihláška do federace